Eikä näytä riittävän julkiset kellot, vaan kaupungista löytyy mitä moninaisempia kellokauppoja.